Puhtaasti. Sydämestä. Musica Vocalen logo ja slogan otettiin käyttöön

Kuoromme toimintaan kuuluu aktiivisen musisoinnin lisäksi monenlaista oheistoimintaa.
Kuluneena keväänä laulamisen ohella kuoro tilasi itselleen logon sekä otatti itsestään uusia kuvia.
Logon on suunnitellut nuori taiteilija Ella Linna.
-Olen hyvin iloinen, että Musica Vocale uskoi logon suunnittelun ja tekemisen minulle. Klassinen
musiikki on lähellä omaa sydäntäni ja oli ihanaa, että kuoro, jonka repertuaariin kuuluvia teoksia
on omilla soittolistoillani, pyysi minua tutustumaan heihin paremmin ja suunnittelemaan heille
logon. Logon tekeminen on aina mielenkiintoinen haaste, koska niin pieneen elementtiin pakataan
niin paljon, toteaa Linna. 
Musica Vocalen toive oli, että logo on ajaton ja trendikäs. -Ajattomuus näkyy logon
nuottiavaimessa. G-avain on muotokieleltään kaunis ja klassinen, ja hyvin aikaa kestänyt. Tähän
logoon G-avain on aluksi piirretty käsin, mikä kuvastaa sitä, että jotkin asiat vain kestävät aikaa,
kuten kaunis musiikki tai kynä ja paperi. Trendikkyys puolestaan näkyy kirjasinvalinnoissa, Ella
Linna toteaa. Musica Vocalen kotipaikka on Lieto, joten Liedon kauniilla keskiaikaisella
kirkkorakennuksella oli osansa Musica Vocalen logon tarinassa. Kirkon sisäkatossa käytetty
punainen väriraita toimi inspiraationa logon värisävyä etsittäessä.
Tässä yhteydessä otettiin virallisesti käyttöön myös kuoron slogan: Puhtaasti. Sydämestä.
Slogania on silloin tällöin ideoitu kuorossa. Nyt käyttöön otetun sloganin keksi lopulta kuoromme
johtaja Tomi Satomaa. -Usein käyn juoksulenkillä kuoroharjoitusten jälkeen ja eräällä kerralla
mieleeni nousi tämä nyt valittu sanapari. Kuorolaulun kaksi peruspilaria ovat sävelpuhtaudeltaan
mahdollisimman tarkka laulu sekä musiikin tulkitseminen sielukkaasti, sydämestä. Tähän pyrimme
Musica Vocalen kanssa jokaisessa konsertissamme.

Jaa